Katused

Katused

Sarnaselt fassaadile mõjutab katus hoone välisilmet olulisel määral. Ühtlasi peab katus kaitsma maja välismõjude eest.

Meie tooteportfellis on valtskatused ning lamekatused, mis põhinevad Saksa tootja BEMO katusesüsteemil. Need kvaliteetsed metallist katused on nägusad, pikaealised, samas aga ka taskukohased.

Erilahendusega katused

Koostöös Saksamaa ettevõttega BEMO Systems Engineering GmbH pakume uuenduslikku valtskatusesüsteemi, mis võimaldab teostada võrreldes teiste turul leiduvate toodetega oluliselt väljapaistvamaid katuselahendusi. BEMO valtskatusesüsteem on laialdaselt tuntud oma innovaatilisuse ja kuluefektiivsuse poolest ning leidnud kasutust erinevates maailma otstes nii staadionitel, lennujaamadel, tootmishoonetel ning eramajadel.

Ükski katus ei ole selle lahenduse jaoks liiga suur või liiga väike.