Strategin

Vilka är vi?strateegia

Parmet AS är ett produktionsföretag med omfattande erfarenhet som tillverkar högkvalitativa nedpendlade undertakssystem, fasadkassetter, olika profiler och andra produkter efter kundens önskemål.

Vilka är våra kunder?

Vår kundbas består främst av stora byggföretag och företag specialiserade på installation och/eller försäljning av nedpendlade undertak och fasader. Dessutom erbjuder Parmet tjänster åt individuella företag och privata kunder.

Våra konkurrensfördelar

De största fördelarna gentemot konkurrenterna är förmånligare priser, korta leveranstider, personlig service och tillhandahållande av speciallösningar (perforeringar, böjda ytor osv).