Forretings- og boligbygg, Kentmanni 6

Brukt materiale: 0,7mm Nordic Royal shingel

Beliggenhet: Tallinn

Byggeår: 2014