Folkhem museum

Brukt materiale: Nordic Royal

Beliggenhet: Stockholm

Byggeår: 2011